Gilbert François
visual artist and research scientist
Showing the art of the possible by merging the expertise in mathematics and machine learning with my work in photography and film.
CONTACT INFO

Email: gilbertfrancois _AT_ me _DOT_ com

FOLLOW ME
Herhaling - Verveling


De herhaling
dient zich aan
in een andere gedaante
en wordt daarom 
als zodanig
vaak niet onderkend.
De verveling
daarentegen
is de onvervulde repetitie
van dat
wat ondraaglijk was,
is,
en zal zijn.-- Gilbert François Duivesteijn